Forbind sensor med jumper kablerne

 

Trin:

  • Tilslut SCL kablet (Gult kabel) til I/O ved P0
  • Tilslut VCC kablet (Rødt kabel) til 3.3V ved P0
  • Tilslut GND kablet (Sort kabel) til GND ved P0
  • SDA kablet (Hvidt kabel) skal ikke forbindes