Forbind SCD sensor

 

Forbind SCD30 sensoren til Wappsto:bit:

  • Kobl kablerne på som følger
  • SDA kablet (Hvidt kabek) til I/O ved P20, kablet sender data til Wappsto:bit. 
  • SCL kablet (Gult kabel) til I/O ved P19, kablet sender data til Wappsto:bit. 
  • VCC kablet  (Rødt kabel) til 3.3V ved P20, kablet giver sensoren strøm.
  •  GND kablet (Sort kabel) til GND ved P20, kablet giver sensoren “jord” til Wappsto:bit.